.

โรงเรียนเมืองคง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558

 
 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
 

 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

โครงการปฏิบัติธรรมเชิงปฏิบัติการครูสอนสมาธิโรงเรียนเมืองคง
ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2558

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองคง ยินดีต้อนรับคุณครูเสาวคนธ์ ศรีโยธี
คุณครูคนใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ท่านรองดวงจันทร์ นามแสง และคณะครูโรงเรียนเมืองคง
ร่วมแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียน

        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเมืองคง  ขอแสดงความยินดี และต้อนรับ นายไพรัช เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558

     พระธรรมทูตสายที่ 6 (อำเภอคง) ได้อบรมศีลธรรมวัฒนธรรม  ให้ แก่คณะครู และนักเรียน ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 

โรงเรียนเมืองคง ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนเมืองคง เป็นตัวแทนระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค 11) เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ วัดอนงคาราม ผลได้รับรางวัลชมเชยได้อันดับที่ 8 จาก 23 ทีม ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
     
ได้รับการสนับสนุนจากพระครูกิตติยารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     โรงเรียนเมืองคงจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรม การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชาโลก กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัย การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อเป็นการส่งเสริมจรรโลงพระพุทธศาสนา

     ท่านผู้อำนวยการพิชิต จัทร์ชมภู ร่วมกับ ท่านสมชัย ฉัตรพัฒน์ศิริ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองคง จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 

   โรงเรียนเมืองคง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนเมืองคง ยินดีต้อนรับครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 
     
ประกาศโรงเรียนเมืองคง เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 
        ดาวน์โหลดรายละเอียด
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 - ก 
       ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 - ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไพล์ประกอบ
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
 สัปดาห์มาฆปุณณมีบูชา
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ลูกเสือซ้อมสวนสนาม

ข่าวมาใหม่
 


ถูกใจเราชาวเมืองคง
 

social network โรงเรียนเมืองคง
 


ปฏิทินกิจกรรม
 


หนังสือราชการ สพฐ
 

 
 
นายพิชิต จันทร์ชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง
 
 
 
มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ?
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.51.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 953,797
 
 

 

 
: โรงเรียนเมืองคง
ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-459133  Fax : 044-459134
Email : mkschool03@gmail.com